跟着承平洋海岛线游览产物热卖,春节时期将创办“北京-塞班”以及“北京-关岛”的包机路线。 “北京-塞班”的包机路线由国航承运 ,市场报价在6500元至8500元不等 。美国当局公布从2009年11月28日最先 ,对于进入塞班岛的中国旅客实行免签证政策 。据马里亚纳不雅光局先容,此刻进入塞班岛游览的中国旅客只需要填写CBPI-94以及CBPI-736表格,就能进入塞班岛举行不雅光游览。 承平洋最相近亚洲的美国海岛——关岛今朝已经迅速成为中国旅客海岛度假的选择热门。“休闲海岛+购物天国”这两年夜卖点已经充足为这条游览路线堆积超高人气 。乘坐5个小时的航班 ,就能够达到关岛享受海滩休闲、免税购物以及婚礼蜜月,2010年春节时期,“北京-关岛”包机航路将开通。今朝 ,北京的各年夜出境旅行社也最先陆续开卖“承平洋之侣关岛系列”游览产物,其报价在7000元-7500元摆布。

正规买球app-十大最佳正规买球app
【读音】:

gēn zhe chéng píng yáng hǎi dǎo xiàn yóu lǎn chǎn wù rè mài ,chūn jiē shí qī jiāng chuàng bàn “běi jīng -sāi bān ”yǐ jí “běi jīng -guān dǎo ”de bāo jī lù xiàn 。 “běi jīng -sāi bān ”de bāo jī lù xiàn yóu guó háng chéng yùn ,shì chǎng bào jià zài 6500yuán zhì 8500yuán bú děng 。měi guó dāng jú gōng bù cóng 2009nián 11yuè 28rì zuì xiān ,duì yú jìn rù sāi bān dǎo de zhōng guó lǚ kè shí háng miǎn qiān zhèng zhèng cè 。jù mǎ lǐ yà nà bú yǎ guāng jú xiān róng ,cǐ kè jìn rù sāi bān dǎo yóu lǎn de zhōng guó lǚ kè zhī xū yào tián xiě CBPI-94yǐ jí CBPI-736biǎo gé ,jiù néng jìn rù sāi bān dǎo jǔ háng bú yǎ guāng yóu lǎn 。 chéng píng yáng zuì xiàng jìn yà zhōu de měi guó hǎi dǎo ——guān dǎo jīn cháo yǐ jīng xùn sù chéng wéi zhōng guó lǚ kè hǎi dǎo dù jiǎ de xuǎn zé rè mén 。“xiū xián hǎi dǎo +gòu wù tiān guó ”zhè liǎng nián yè mài diǎn yǐ jīng chōng zú wéi zhè tiáo yóu lǎn lù xiàn duī jī chāo gāo rén qì 。chéng zuò 5gè xiǎo shí de háng bān ,jiù néng gòu dá dào guān dǎo xiǎng shòu hǎi tān xiū xián 、miǎn shuì gòu wù yǐ jí hūn lǐ mì yuè ,2010nián chūn jiē shí qī ,“běi jīng -guān dǎo ”bāo jī háng lù jiāng kāi tōng 。jīn cháo ,běi jīng de gè nián yè chū jìng lǚ háng shè yě zuì xiān lù xù kāi mài “chéng píng yáng zhī lǚ guān dǎo xì liè ”yóu lǎn chǎn wù ,qí bào jià zài 7000yuán -7500yuán bǎi bù 。